Back to all Post

Regulamin MAMRY FESTIVAL 2022 DJ CONTEST powered by XONI ON AIR

Regulamin MAMRY FESTIVAL 2022 DJ CONTEST powered by XONI ON AIR

Organizatorem DJ CONTEST jest  MAMRY FESTIVAL oraz XONI ON AIR

Turniej ma formę konkursu otwartego dla wszystkich Dj`ów, którzy zaakceptują poniższy regulamin.

Zasady Turnieju i Warunki Uczestnictwa

Preselekcje:

 • zgłoszenia za pomocą̨ formularza zamieszczonego na www.mamrymusic.pl/djcontest
 • udział może wziąć osoba która ukończyła 18 rok życia.
 • zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego do 28 lutego 2022 roku godzina 23:59
 • W zgłoszeniu udziału zamieść link do seta 20 minutowego, zamieszczonego na jednej z platform   youtube/vimeo/soundcloud/mixcloud
 • Jako okładkę swojej prezentacji dodaj grafikę konkursową (do pobrania)
https://www.dropbox.com/s/bn3ky7rrfv83axi/DJCONTEST2022.png?dl=0
 • Nazwij swój mix „Twój Pseudonim & Mamry Festival DJ Contest 2022”

Drugi etap

 • do drugiego etapu przechodzi 10 uczestników, wybranych przez osobowości związane z branżą muzyczną oraz przedstawicieli organizatorów.
 • Ogłoszenie 10 artystów drugiego etapu nastąpi 25 marca 2022 roku na stronach organizatorów.
 • Prezentacje 10 finalistów nastąpi w studio XONI Records w Lesznie podczas specjalnych podcastów XONI ON AIR DJ CONTEST  (dojazd do Leszna na własny koszt) w terminach 5,12,19,26 kwietnia / 3,10,17,24,31 / maja / 7 czerwca (w przypadku choroby lub kwarantanny, możliwa zmiana terminu)
 • Prezentacje audio/wideo (set po 30 minut + krótki wywiad do 5 minut) będą transmitowane na platformach organizatorów Facebook oraz YouTube.
 • dostępna konsoleta podczas drugiego etapu to PIONEER 2xCDJ 2000 nexus2 + DJM 900nexus2 oraz dwa Gramofony Numark TTX-1, Mikrofon SHURE Sm58, odsłuchy KRK Rokit 8
 • Słuchawki we własnym zakresie.
 • Uczestnicy podczas swoich występów grają tylko z legalnie zakupionej muzyki. Jury ma prawo sprawdzić legalność materiału muzycznego.

Finał

 • Głosowanie publiczności na Artystów z drugiego etapu będzie dostępne od 10 czerwca do 10 lipca (godzina 23:59) 2022 roku na stronie mamrymusic.pl/djcontest   (głosowanie  bez rejestracji użytkownika tylko jeden głos z jednego IP)
 • 12 lipca ogłoszenie Zwycięzcy MAMRY FESTIVAL 2022 DJ CONTEST powered by XONI ON AIR na stronie organizatorów. (wynik składa się z połowy głosów internautów/ połowa jury)


Nagrody


1 miejsce 45 minutowy set na scenie „Mamry” 30 lipca (sobota) podczas MAMRY FESTIVAL 2022

Hotel (pokój 2 osobowy na 2 noce 29/30/31 lipca + darmowe wejście na festival 2 dni z osobą towarzyszącą) ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu 200zł

2 miejsce 60 minutowy set na scenie „Święcajty” 30 lipca (sobota) podczas MAMRY FESTIVAL 2022.Hotel (pokój 2 osobowy na 2 noce 29/30/31 lipca + darmowe wejście na festival 2 dni z osobą towarzyszącą) ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu 200zł

3 miejsce 60 minutowy set na scenie „Święcajty” 30 lipca (sobota) podczas MAMRY FESTIVAL 2022.Hotel (pokój 2 osobowy na 2 noce 29/30/31 lipca + darmowe wejście na festival 2 dni z osobą towarzyszącą) ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu 200zł

4 miejsce 60 minutowy set na scenie „Święcajty” 29 lipca (piątek) podczas MAMRY FESTIVAL 2022.Hotel (pokój 2 osobowy na 2 noce 29/30/31 lipca + darmowe wejście na festival 2 dni z osobą towarzyszącą) ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu 200zł

5 miejsce 60 minutowy set na scenie „Święcajty” 29 lipca (piątek) podczas MAMRY FESTIVAL 2022.Hotel (pokój 2 osobowy na 2 noce 29/30/31 lipca + darmowe wejście na festival 2 dni z osobą towarzyszącą) ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu 200zł

Dane osobowe

1.W ramach DJ CONTEST 2022 Organizatorzy będą przetwarzali następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu kontaktowego

Uczestnictwo w `DJ CONTEST jest dobrowolne. Przystępując do MAMRY FESTIVAL 2022 DJ CONTEST powered by XONI ON AIR  Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz odrębnie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów udziału w konkursie.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w ‚DJ CONTEST 2022” .

Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:

dostępu do ich danych, możliwości ich poprawiania i żądania ich usunięcia w przypadku gdy dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii oraz materiału wideo, w ramach MAMRY FESTIVAL DJ CONTEST 2022. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów wideo, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, przez Organizatora, w szczególności publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach itp.

3. Zgoda obejmuje również zrzeczenie się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

Postanowienia końcowe

1. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt w trakcie występu.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy dokonane w czasie trwania występu.

4. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian w trakcie przygotowań oraz w czasie trwania konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Add Your Comment

Zapisz się na newsletter

Pośpiesz się!

Kup bilet już dziś!

Bilety znikają w mgnieniu oka!

@2021 Mamry Festival - All Rights Reserved
Skip to content