DJ CONTEST 2022 – Uzupełnienie

Na podstawie postanowień końcowych regulaminu, pkt. 5 organizator wprowadza następujące zmiany w regulaminie: Wynik końcowy  to wynik głosowania internautów. Organizator ustala sobie prawo  weryfikacji tożsamości glosujących. W przypadku istnienia podejrzenia co do korzystania z botów takie glosy będą uznawane za nieważne a sam uczestnik konkursu może zostać zdyskwalifikowany. Jednocześnie przypominamy, że  zgodnie z regulaminem Głosowanie […]