Organizator

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa zostało powołane przez animatorów kultury działających w
środowisku wojskowym w celu:

  1. Organizacji warsztatów artystycznych i imprez o społeczno-kulturalnym charakterze mających na celu pobudzenie aktywności twórczej wśród osób wywodzących się z różnych środowisk.
  2. Organizacji festiwali, koncertów, wystaw, spektakli, spotkań literackich, kreowania przestrzeni do prezentacji różnorodnej twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań muzycznych.
  3. Tworzenie partnerstw we wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i prywatnymi.
  4. Organizowanie opiniotwórczych debat.

Cechą wszystkich tych działań będzie jednolita strategia komunikacyjna i promocyjna, nakierowana na promocję miasta i regionu.

Pomimo krótkiego czasu istnienia, stowarzyszenie nasze zorganizowało już wiele imprez kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, ale także i ogólnopolskim. W latach 2016-2021 WSSK Węgorapa zrealizowała zadania: we współpracy z samorządem gminnym i powiatowym – festyny rodzinne, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, kongres brydża sportowego, zawody sprawnościowo-obronne dla młodzieży; we współpracy z samorządem wojewódzkim – 2 edycje festynu proobronnego połączonego z koncertami i konferencją popularno-naukową. Ponadto zostało przeprowadzonych 6 edycji zawodów wędkarskich, koncerty Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, koncert Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. Było organizatorem dwu edycji Beach Party Węgorzewo.

Zapisz się na newsletter

Pośpiesz się!

Kup bilet już dziś!

Bilety znikają w mgnieniu oka!

@2021 Mamry Festival - All Rights Reserved