Lasy Państwowe sponsorem Mamry Festiwal 2023

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarują na jednej czwartej powierzchni Polski. Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. Pilnują , by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim […]