DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Milo jest nam poinformować, że w wyniku otwartego konkursu ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. wniosek złożony przez organizatora  – Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne WĘGORAPA pod nazwą: „NA MUZYCZNYCH FALACH MAMR – ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE   MAMRY MUSIC FESTIVAL  […]